Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Dla niejednej osoby osiągnięcie dorosłości jest przepustką do startu do kuru na prawo jazdy kategorii B. Kto chce jeździć, poruszać się po polskich drogach samochodem osobowym musi mieć ważne prawo jazdy kategorii B. Dziś przybliżyć wam chcemy, jak właściwie przebiega kurs na prawo jazdy? Co trzeba opanować? Jak podejść do egzaminu?

Kategoria B – jakie uprawnienia daje?

Kurs na prawo jazdy kategorii B pozwala w pełni legalnie kierować pojazdami samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (nie dotyczy to autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej lub innej, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek, jaki musi spełniać kursant, osoba zapisująca się na kurs powinna mieć ukończone 18 lat. W świetle obowiązującego prawa kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każda osoba pełnoletnia oraz osoby na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Jeśli kursant ma mniej niż 18 lat, również może podejść do egzaminu, ale dokument otrzyma dopiero po ukończeniu 18 lat.

Przebieg kursu na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W przypadku części teoretycznej według wymogów nie mogą one być krótsze niż 30 godzin lekcyjnych. Mają one zwykle formę wykładów, niekiedy z połączeniem z ćwiczeniami. Celem części teoretycznej jest nauczenie kursantów zasad kierowania autem oraz poznania praw i obowiązków kierowcy, w tym przepisów i zasad ruchu drogowego.

Część teoretyczna może odbywać się w różnych formach. Poza standardową formą dzienną można znaleźć miejsca, szkoły nauki jazdy, które umożliwiają zapoznanie się z teorią w formie przyśpieszonej (weekendowej) lub niestacjonarnie, poprzez platformy internetowe. Ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem tej części kursu jest wewnętrzny egzamin teoretyczny. Pozwala on sprawdzić stopień opanowania wiedzy uczestnika kursu, niekiedy będzie to podstawa do rozpoczęcia nauki praktycznej.

Część praktyczna trwa 30 godzin zegarowych i polega na prowadzeniu przez kursanta samochodu w specjalnie do tego przygotowanym pojeździe w normalnym ruchu drogowym. Zajęcia początkowo prowadzone są na placu manewrowym, a później również „na mieście”. Po opanowaniu zagadnień związanych z placem manewrowym, sprawnym opanowaniu poruszania się w ruchu miejskim, można zapisać się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-dzie) na egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny, którego pozytywne zaliczenie jest podstawą otrzymania prawa jazdy kategorii B.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?
google logo
instagram logo