Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?


Pachołki na placu manewrowymKategoria B – jakie uprawnienia daje?

Wiele osób osiągając pełnoletność decyduje się na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii B. Dziś chcemy wam przybliżyć, jak właściwie przebiega kurs na prawo jazdy, co trzeba opanować oraz jak podejść do samego egzaminu.

Kurs na prawo jazdy kategorii B pozwala w pełni legalnie kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (nie dotyczy to autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej lub innej, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

W świetle obowiązującego prawa kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każda osoba pełnoletnia oraz osoby na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Przebieg kursu na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zajęcia teoretyczne według wymogów trwają łącznie 30 godzin lekcyjnych. Mają zwykle formę wykładów, niekiedy połączone są z ćwiczeniami, zaliczamy również do nich zajęcia z pierwszej pomocy. Celem części teoretycznej jest nauczenie kursantów zasad kierowania autem oraz poznania praw i obowiązków kierowcy, w tym przepisów, znaków i zasad ruchu drogowego.

Część teoretyczna może odbywać się w różnych formach. Poza standardową formą dzienną można znaleźć szkoły nauki jazdy, które umożliwiają zapoznanie się z teorią niestacjonarnie, poprzez platformy internetowe.

Część praktyczna trwa 30 godzin zegarowych i polega na prowadzeniu przez kursanta specjalnie do tego przygotowanego pojazdu. W tej sytuacji nie ma się co martwić limitem godzinowym, ponieważ jeśli ktoś nie czuje się pewnie może doskonalić się do egzaminu dokupując dodatkowe godziny. Zajęcia początkowo prowadzone są na placu manewrowym, a później również na mieście. Po opanowaniu zagadnień związanych z placem manewrowym, sprawnym opanowaniu poruszania się w ruchu miejskim, można przystąpić do egzaminu wewnętrznego teoretycznego a następnie praktycznego. Pozwalają one sprawdzić stopień opanowania wiedzy uczestnika kursu. Po zdanych egzaminach przychodzi kolej by zapisać się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-dzie) na egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny, którego pozytywne zaliczenie jest podstawą otrzymania prawa jazdy kategorii B.